Nghĩa của từ: trailing vortex

* Cơ.
rôta cuối, cái xoáy đầu mút

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App