Nghĩa của từ: transfer contact

* mt.
công tắc đổi mạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App