Nghĩa của từ: transfer order

* mt.
lệnh di chuyển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App