Nghĩa của từ: transfinite induction

* log.
phép quy nạp siêu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App