Nghĩa của từ: transition probability

* xs.
xác suất chuyển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App