Nghĩa của từ: translation formulas

* hh.
công thức dời trục tọa độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App