Nghĩa của từ: trapezoidal rule

* gt.
công thức hình thang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App