Nghĩa của từ: triadic

*
ba ngôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

triadic
- ba ngôiĐộng từ BQT - Android App