Nghĩa của từ: triangle axiom

* top.
tiên đề tam giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App