Nghĩa của từ: triangulated

* top.
tam giác phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

triangulated
- (tô pô) tam giác phânĐộng từ BQT - Android App