Nghĩa của từ: trigger discriminator

* mt.
máy phân biệt xung khởi động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error