Nghĩa của từ: trigonometrical integral

* gt.
tích phân hàm lượng giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App