Nghĩa của từ: triple point

* hh.
điểm bội ba

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App