Nghĩa của từ: true eritical depth

*
độ sâu tới hạn thực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App