Nghĩa của từ: truncation error

* mt.
sai số cụt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App