Nghĩa của từ: trunk line

* kỹ.
tuyến chính (dây điện thoại)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App