Nghĩa của từ: truth function

* log.
hàm đúng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App