Nghĩa của từ: truth value

* log.
giá trị chân lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App