Nghĩa của từ: turn about

*
lật (quay 1800)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App