Nghĩa của từ: turn of

*
đóng, ngắt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App