Nghĩa của từ: turn on

*
mở, bật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App