Nghĩa của từ: turn to

*
quay về

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App