Nghĩa của từ: turn up

*
lật ngược; lột rõ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App