Nghĩa của từ: turning error

* mt.
độ sai quay

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App