Nghĩa của từ: twisting

*
xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

twisting
* danh từ
 - sự bện, sự xoắn, sự xoáyĐộng từ BQT - Android App