Nghĩa của từ: two-position

*
hai vị trí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

two-position
- hai vị tríĐộng từ BQT - Android App