Nghĩa của từ: type I error

* tk.
sai lầm kiểu I

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App