Nghĩa của từ: type II error

* tk.
sai lầm kiểu II

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App