Nghĩa của từ: type of a Riemann surface

* gt.
kiểu của mặt Riman

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App