Nghĩa của từ: typer

* mt.
thiết bị in

Nghĩa trong từ điển StarDict:

typer
* danh từ
 - máy in; thiết bị inĐộng từ BQT - Android App