Nghĩa của từ: typically-real function

* gt.
hàm thực điển hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App