Nghĩa của từ: u-tuply connected domain

* gt.
miền n-liên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App