Nghĩa của từ: ultimately dense

*
trù mật tới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App