Nghĩa của từ: ultrafilter

* đs.
siêu lọc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ultrafilter
- (đại số) siêu lọcĐộng từ BQT - Android App