Nghĩa của từ: ultragroup

* đs.
siêu nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ultragroup
- (đại số) siêu nhómĐộng từ BQT - Android App