Nghĩa của từ: ultraspherical

*
siêu cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ultraspherical
- siêu cầuĐộng từ BQT - Android App