Nghĩa của từ: unattended operation

* mt.
công việc tự động hoàn toàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App