Nghĩa của từ: unbounded function

* gt.
hàm không bị chặn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App