Nghĩa của từ: undecidability

* log.
tính không giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

undecidability
- (logic học) tính không giải đượcĐộng từ BQT - Android App