Nghĩa của từ: undecidable

* log.
không giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

undecidable
* tính từ
 - không thể quyết định đượcĐộng từ BQT - Android App