Nghĩa của từ: undefined notion

* log.
khái niệm không được định nghĩa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App