Nghĩa của từ: unequal subclasses

* tk.
các nhóm con không đều nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App