Nghĩa của từ: unicursal curve

* hh.
đường đơn hoạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App