Nghĩa của từ: unidirectional

* xib.
đơn hướng, có một bậc tự do

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unidirectional
* tính từ
 - theo một phương hướng duy nhấtĐộng từ BQT - Android App