Nghĩa của từ: uniform divergence

*
sự phân kỳ đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App