Nghĩa của từ: uniformly best desision function

* tk.
hàm quyết định tốt đều nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App