Nghĩa của từ: uniformly convergent

* gt.
hội tụ đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App