Nghĩa của từ: uniformly variable motion

* Cơ.
chuyển động biến đổi đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App