Nghĩa của từ: unimodal

* tk.
một mốt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unimodal
- (thống kê) một mốtĐộng từ BQT - Android App