Nghĩa của từ: unioform convergence of a series

* gt.
sự hội tụ đều của một chuỗi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App